Bingo

Bingo är ett av Sveriges kanske största folkspel. Sedan 80-talet har folk vallfärdat till bingohallar Sverige runt, för att sitta tillsammans med mängder av främlingar och lyssna på uppropade siffror.

Spelet bingo går ut på att man skall få fem nummer i rad, på en bricka som har 5 rader gånger 5 kolumner.  På vissa brickor finns det tre stycken 5×5-fält. Det är så den traditionella BingoLotto-brickan ser ut. Varje kolumn är tilldelad en bokstav i ordet Bingo. Den första kolumnen med B, den andra med I och så vidare.

Siffrorna 1 till 75 finns utplacerade på bingobrickan, med 15 nummer i varje kolumn. I kolumnen för B så finns siffrorna 1-15, i kolumnen för I finns siffrorna 16-30 etc.

Även på internet kan man få spela bingo i virtuella spelhallar, och eftersom bingo är ett socialt spel så tillfredsställer man det behovet med hjälp av att koppla ihop spelen med ett chat-rum. På så sätt kan spelarna skriva till varandra under spelets gång och känna gemenskap. Detta är självklart också ett sätt för att locka spelarna att stanna kvar längre i bingorummet. De hoppas på att kunderna känner samhörighet genom sina samtal med övriga spelare, och på så sätt kommer det bli svårare för dem att lämna den virtuella miljön.

En stor fördel med att spela bingo på internet gentemot att spela det i en äkta bingohall är alla de bonusar och erbjudanden du får över nätet. Det kan handla om välkomstbonusar, vilka delas ut till nya spelare, eller lojalitetsbonusar till de mest trogna spelarna. En annan vanlig form av bonus är insättningsbonusen, vilken brukar ge procent tillbaka på de pengar man sätter in på sitt spelkonto. Procenthalten på insättningsbonusen kan variera, men ofta är den ända upp till 100%-ig.

En annan fördel med att spela internetbingo är att man kan spela många fler bingobrickor på en gång, eftersom att vissa bingohallar erbjuder sina spelare möjligheten att datorn markerar dina nummer åt dig så att spelaren bara kan koncentrera sig på att prata med övriga i rummet.

Det finns några olika former av bingospel och de fyra vanligaste är variantbingo, 90-bollarsbingo, klassisk bingo och mönsterbingo.

Variantbingo är bingospelet där man använder sig av en stor bricka med tre fält. Varje fält består av 25 nummer i ett 5×5 rutnät. Spelet består av fem deldragningar där det i den första deldragningen gäller att få en rad, i den andra ska man få två rader, tills man i den sista ska få hela brickan full. I den sista dragningen spelar man om den stora jackpotten. Det gäller dock att man får samtliga rader i samma fält.

90-bollarsbingo är precis vad det låter. I de klassiska bingospelen spelar man alltid med 75 nummer, medan man i 90-bollarsspel istället spelar med 90 nummer. Brickan består därför av 6 spelfält med 9×3 rutor per bricka. Förutom det finns en annan markant skillnad. Det är att vid 90-bollarsbingo så finns det fyra utvalda frinummer på varje rad. Insatsen är fast och själva spelet består av tre deldragningar. Under den första dragningen skall man få en rad, under den andra dragningen så gäller det att få två rader och under den sista dragningen så skall man fylla hela spelfältet. Det gäller dock att hinna göra detta innan ett visst antal bollar har dragits.

Den klassiska bingon går lite snabbare än de andra varianterna och passar därför utmärkt för en spelare som inte har så mycket tid utan hellre söker lite snabb förströelse. Spelet tar så lite som tre minuter, och det finns nya dragningar var fjärde minut. Här spelar man med en bricka som består av 5×5 nummer. Här gäller det att få en full rad så fort som möjligt för att vinna.
Mönsterbingo kan för många tyckas vara en lite mer skämtsam variant av bingo. Här gäller det att få numren i ett speciellt utvalt mönster, som väljs innan spelet startar. Det kan vara ett X, en smiley eller ett hjärta. Även denna bricka består av 5×5 nummer, men tar oftast längre tid då man behöver fler än 5 markerade träffar för att få fyllt sitt mönster.